2017 Atlantic Fellows at Tekano 

Duduzile Dlamini

Duduzile Dlamini

Thami Nomathamsanqa Mngxekeza

Thami Nomathamsanqa Mngxekeza

Michelle du Toit

Michelle du Toit

Siphokazi Dyani

Siphokazi Dyani

Zanele Ntombizanele Figlan

Zanele Ntombizanele Figlan

Vuyokazi Gonyela

Vuyokazi Gonyela

Thania Gopal

Thania Gopal

Amy Green

Amy Green

Thamsanqa Hamilton Hukwe

Thamsanqa Hamilton Hukwe

Shehnaz Munshi

Shehnaz Munshi

Mafoko Phomane

Mafoko Phomane

Carina Truyts

Carina Truyts

Luqman Yesufu

Luqman Yesufu

Khululwa Jampo

Khululwa Jampo

Shannon Morgan

Shannon Morgan

Bernard Mutsago

Bernard Mutsago

Kentse Radebe

Kentse Radebe

Kodwa Mpepho

Kodwa Mpepho

Lance Louskieter

Lance Louskieter

Thokozile Mtsolongo

Thokozile Mtsolongo

Lindi Mzankomo

Lindi Mzankomo

Tinashe T. Njanji

Tinashe T. Njanji

Wendy Somlavi

Wendy Somlavi

Bulela Vava

Bulela Vava

Tracey Malawana

Tracey Malawana

Sibongile Mtungwa

Sibongile Mtungwa

Noluthando Ndlovu

Noluthando Ndlovu

Lena Stofile

Lena Stofile

Nikki Vermeulen

Nikki Vermeulen